Sisältöön
 
 
 
 • (17.12.2014)

  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait muuttuvat vuoden 2015 alusta

  Eduskunta hyväksyi 16.12. tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain muuttamista koskevan lakipaketin. Lakiuudistus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Lakiuudistuksen yhteydessä tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta siirtyvät oikeusministeriön hallinnonalalle.

 • (08.09.2014)

  Tasa-arvovaltuutettu haastaa koulut toimimaan seksuaalista häirintää vastaan

  Ei meidän koulussa -materiaalipaketti tukee vaikean aiheen käsittelyssä

  Tuoreiden tutkimusten mukaan nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä, mutta kouluissa siihen puututaan harvoin. Tasa-arvovaltuutettu on oppilaitostyössään saanut opettajilta palautetta, että häirintään puuttuminen koetaan kouluissa vaikeaksi. Vaikka ilmiö tunnistetaan, keinoja siihen puuttumiseen ei välttämättä ole.

  Tasa-arvovaltuutettu on nyt tuottanut koulumaailman arkeen sopivan, seksuaalista häirintää nuorten näkökulmasta käsittelevän opetusaineiston kouluille ja haastaa Suomen yläkoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön. Materiaali sisältää myös kyselypohjan, jonka avulla koulussa voidaan kartoittaa ja seurata häirintäkokemusten yleisyyttä ja sitä, vaikuttavatko häirintää vastaan tehdyt toimet tilanteeseen.

  - Tavoitteena on vahvistaa häirinnän vastaista kulttuuria ja ottaa käyttöön selkeät yhteiset säännöt siitä, miten häirintään puututaan. Toivomme mahdollisimman monen koulun tarttuvan tilaisuuteen ja käyttävän tätä aineistoa tunneilla. Työpaikoilla seksuaaliseen häirintään suhtaudutaan jo vakavasti. Lasten ja nuorten kohdalla on myös päästävä nollatoleranssiin, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen korostaa.

  Häirinnän vastaiseen työhön ilmoittautuneen helsinkiläisen Kallion lukion oppilaat ovat tyytyväisiä, että seksuaalisen häirinnän käsittely tulee osaksi opetusta.

  - Tämä on tosi tärkeä asia. Aivan mahtavaa, että kouluissa aletaan vihdoin puhua seksuaalisesta häirinnästä. Jos nuoret tietäisivät, että siihen suhtaudutaan vähättelemättä ja että oikeasti siihen puututaan, ehkä häirinnästä myös uskaltaisi kertoa ja se saataisiin loppumaan, Viviana Irving, Anna Kirvesniemi ja Tuulia Heiskanen Helsingin Kallion lukiosta sanovat.

  Oppilaitosten on tasa-arvolain mukaan edistettävä tasa-arvoa ja puututtava seksuaaliseen häirintään. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva tasa-arvolain uudistus velvoittaa tulevaisuudessa myös peruskoulut edistämään tasa-arvoa ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään koulussa.

   Lisätietoja:
  tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, 0295 163 153, pirkko.makinen@stm.fi
  tiedottaja Päivi Ojanperä, 0295 163 160, paivi.ojanpera@stm.fi
  www.eimeidankoulussa.fi

  Ei meidän koulussa -opetusaineisto kouluille: www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

  Haasteeseen on jo lähtenyt mukaan Opetushallitus, Kallion lukio, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Espoon Martinkallion koulu sekä lapsiasiavaltuutettu.

 • (01.07.2014)

  Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2013

  Klikkaa kuvasta vuosikertomukseen ja tutustu tasa-arvovaltuutetun käsittelemiin tapauksiin

  Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2013

  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sekä translain uudistamiseen liittyvät kysymykset painottuivat tasa-arvovaltuutetun toiminnassa vuonna 2013. Myös työelämän syrjintäepäilyt  olivat vahvasti esillä tasa-arvolain valvontatyössä. Tasa-arvovaltuutetun vuonna 2012 toteuttaman Oikeutta odottaville   -kampanjan vaikutus näkyi valtuutetulle tulleissa yhteydenotoissa: huomattavan suuri osa työelämän syrjintää koskevista asiakasyhteydenotoista liittyi raskaussyrjintään. Vuosikertomuksessa on kuvattu erilaisia valtuutetun tutkimia syrjintäepäilyjä.

  Tasa-arvosuunnitelmien valvonnassa keskityttiin valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa olevien yritysten henkilöstöpoliittisten tasa-arvosuunnitelmien tarkastamiseen. Oppilaitosten osalta tarkastettiin Uudenmaan lukioiden toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat. Tasa-arvovaltuutettu sai myös aiempien vuosien tapaan sekä miehiltä että naisilta lukuisia yhteydenottoja tavaroiden ja palveluiden tarjontaan liittyvästä syrjinnästä.

  På svenska:  Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2013
  In English: Annual report 2013 by the Ombudsman for Equality 

 • (29.04.2014)

  Ei meidän koulussa? Puutu seksuaaliseen häirintään

  Tasa-arvovaltuutettu kampanjoi nuorten kokemaa seksuaalista häirintää vastaan

  Ei meidän koulussa Tasa-arvovaltuutettu on käynnistänyt kampanjan Ei meidän koulussa seksuaalista häirintää vastaan. Valtuutettu haluaa kannustaa nuoria vastustamaan häirintää ja puolustamaan häirinnän kohteeksi joutuneita kavereitaan.

  Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä. Siihen puututaan kuitenkin harvoin. Kouluilla on velvollisuus puuttua häirintään ja luoda toimintakulttuuria, jossa häirintää ei hyväksytä.

  Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn mukaan yläkouluikäisistä tytöistä 61 % ja pojista 46 % on kokenut seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti. Homo-, lesbo-, bi- ja transnuorista häirintää on kokenut 70 %.

  Ei meidän koulussa -kampanjamainos pyörii Finnkinon elokuvateattereissa valtakunnallisesti 25.4.-10.5. Kampanja näkyy myös Facebookissa ja Youtubessa . Kampanjan verkkosivuilta www.eimeidankoulussa.fi löytyy aiheeseen liittyvä lyhytelokuva ja kysely nuorille.

  Syksyllä 2014 kampanja kohdistuu myös kouluihin ja opettajiin. Tavoitteena on vahvistaa kouluissa toimintakulttuuria, jossa häirintä otetaan vakavasti, eikä sitä sallita. Kampanja on osa hanketta, jolla sitoutetaan kouluja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja systemaattiseen häirintään puuttumiseen.

  Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia edistämään sukupuolten tasa-arvoa omassa toiminnassaan. Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen on keskeinen osa koulujen tasa-arvotyötä. Juuri annetun hallituksen esityksen mukaan suunnitelmallisen tasa-arvotyön velvollisuus tulee jatkossa koskemaan myös peruskouluja.

 • (04.03.2014)

  Tasa-arvolaki sallii naistenpäivän tarjoukset

  Tasa-arvovaltuutetulle tulee vuosittain kansainvälisen naistenpäivän (8.3.) aikaan yhteydenottoja, joissa tiedustellaan, ovatko naistenpäivän tarjoukset lainmukaisia.

  Tasa-arvolaki sallii harvoin annettavat, kuten naistenpäivään ja äitien- ja isänpäivään rajoittuvat vain toiselle sukupuolelle suunnatut tarjoukset ja huomionosoitukset, mikäli niiden rahallinen arvo on vähäinen.
RSS