Sisältöön
 
 
 
 • (01.07.2014)

  Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2013

  Klikkaa kuvasta vuosikertomukseen ja tutustu tasa-arvovaltuutetun käsittelemiin tapauksiin

  Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2013

  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sekä translain uudistamiseen liittyvät kysymykset painottuivat tasa-arvovaltuutetun toiminnassa vuonna 2013. Myös työelämän syrjintäepäilyt  olivat vahvasti esillä tasa-arvolain valvontatyössä. Tasa-arvovaltuutetun vuonna 2012 toteuttaman Oikeutta odottaville   -kampanjan vaikutus näkyi valtuutetulle tulleissa yhteydenotoissa: huomattavan suuri osa työelämän syrjintää koskevista asiakasyhteydenotoista liittyi raskaussyrjintään. Vuosikertomuksessa on kuvattu erilaisia valtuutetun tutkimia syrjintäepäilyjä.

  Tasa-arvosuunnitelmien valvonnassa keskityttiin valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa olevien yritysten henkilöstöpoliittisten tasa-arvosuunnitelmien tarkastamiseen. Oppilaitosten osalta tarkastettiin Uudenmaan lukioiden toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat. Tasa-arvovaltuutettu sai myös aiempien vuosien tapaan sekä miehiltä että naisilta lukuisia yhteydenottoja tavaroiden ja palveluiden tarjontaan liittyvästä syrjinnästä.

  På svenska:  Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2013
  In English: Annual report 2013 by the Ombudsman for Equality 

 • (29.04.2014)

  Ei meidän koulussa? Puutu seksuaaliseen häirintään

  Tasa-arvovaltuutettu kampanjoi nuorten kokemaa seksuaalista häirintää vastaan

  Ei meidän koulussa Tasa-arvovaltuutettu on käynnistänyt kampanjan Ei meidän koulussa seksuaalista häirintää vastaan. Valtuutettu haluaa kannustaa nuoria vastustamaan häirintää ja puolustamaan häirinnän kohteeksi joutuneita kavereitaan.

  Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä. Siihen puututaan kuitenkin harvoin. Kouluilla on velvollisuus puuttua häirintään ja luoda toimintakulttuuria, jossa häirintää ei hyväksytä.

  Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn mukaan yläkouluikäisistä tytöistä 61 % ja pojista 46 % on kokenut seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti. Homo-, lesbo-, bi- ja transnuorista häirintää on kokenut 70 %.

  Ei meidän koulussa -kampanjamainos pyörii Finnkinon elokuvateattereissa valtakunnallisesti 25.4.-10.5. Kampanja näkyy myös Facebookissa ja Youtubessa . Kampanjan verkkosivuilta www.eimeidankoulussa.fi löytyy aiheeseen liittyvä lyhytelokuva ja kysely nuorille.

  Syksyllä 2014 kampanja kohdistuu myös kouluihin ja opettajiin. Tavoitteena on vahvistaa kouluissa toimintakulttuuria, jossa häirintä otetaan vakavasti, eikä sitä sallita. Kampanja on osa hanketta, jolla sitoutetaan kouluja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja systemaattiseen häirintään puuttumiseen.

  Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia edistämään sukupuolten tasa-arvoa omassa toiminnassaan. Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen on keskeinen osa koulujen tasa-arvotyötä. Juuri annetun hallituksen esityksen mukaan suunnitelmallisen tasa-arvotyön velvollisuus tulee jatkossa koskemaan myös peruskouluja.

 • (04.03.2014)

  Tasa-arvolaki sallii naistenpäivän tarjoukset

  Tasa-arvovaltuutetulle tulee vuosittain kansainvälisen naistenpäivän (8.3.) aikaan yhteydenottoja, joissa tiedustellaan, ovatko naistenpäivän tarjoukset lainmukaisia.

  Tasa-arvolaki sallii harvoin annettavat, kuten naistenpäivään ja äitien- ja isänpäivään rajoittuvat vain toiselle sukupuolelle suunnatut tarjoukset ja huomionosoitukset, mikäli niiden rahallinen arvo on vähäinen.
 • (06.02.2014)

  Tasa-arvovaltuutettu antoi lausunnon CEDAW-komitealle

  Tasa-arvovaltuutettu on toimittanut Yhdistyneiden kansakuntien Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvovalle CEDAW-komitealle eräitä keskeisiä ja ajankohtaisia kansallisia tasa-arvokysymyksiä koskevan lausunnon.

  Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu nostaa esiin palkkasyrjinnän sekä raskauden ja perhevapaiden perusteella tapahtuvan syrjinnän, joka on edelleen merkittävä huolenaihe työelämässä. Tasa-arvovaltuutetun mukaan Suomen on ryhdyttävä sekä kansallista lainsäädäntöä tarkentaviin että muihin tarvittaviin toimiin kummankin huolenaiheen osalta. Komitea käsittelee CEDAW-sopimuksen tuomien sopimusvelvoitteiden kansallista toteutumista koskevaa Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia helmikuussa 2014.
 • (06.09.2013)

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun suositus sukupuoltaan korjaavien henkilöiden opinto- ja tutkintotodistuksista (OKM/8/591/2013, annettu 27.8.2013)

  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja tasa-arvovaltuutettu suosittelevat, että koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, korkeakoulut, tutkintotoimikunnat ja Ylioppilastutkintolautakunta antavat pyydettäessä tutkintotodistukset sekä todistukset opinto- ja tutkintosuorituksista sukupuoltaan korjaaville henkilöille uusilla henkilötiedoilla. Todistukset voidaan antaa uusilla nimitiedoilla jo etunimen muututtua. Todistuksen antaja voi varmistaa nimi- ja/tai henkilötiedot esimerkiksi virkatodistuksesta tai henkilökortista.

RSS