Sisältöön
 
 
 
 • (04.03.2014)

  Tasa-arvolaki sallii naistenpäivän tarjoukset

  Tasa-arvovaltuutetulle tulee vuosittain kansainvälisen naistenpäivän (8.3.) aikaan yhteydenottoja, joissa tiedustellaan, ovatko naistenpäivän tarjoukset lainmukaisia.

  Tasa-arvolaki sallii harvoin annettavat, kuten naistenpäivään ja äitien- ja isänpäivään rajoittuvat vain toiselle sukupuolelle suunnatut tarjoukset ja huomionosoitukset, mikäli niiden rahallinen arvo on vähäinen.
 • (06.02.2014)

  Tasa-arvovaltuutettu antoi lausunnon CEDAW-komitealle

  Tasa-arvovaltuutettu on toimittanut Yhdistyneiden kansakuntien Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvovalle CEDAW-komitealle eräitä keskeisiä ja ajankohtaisia kansallisia tasa-arvokysymyksiä koskevan lausunnon.

  Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu nostaa esiin palkkasyrjinnän sekä raskauden ja perhevapaiden perusteella tapahtuvan syrjinnän, joka on edelleen merkittävä huolenaihe työelämässä. Tasa-arvovaltuutetun mukaan Suomen on ryhdyttävä sekä kansallista lainsäädäntöä tarkentaviin että muihin tarvittaviin toimiin kummankin huolenaiheen osalta. Komitea käsittelee CEDAW-sopimuksen tuomien sopimusvelvoitteiden kansallista toteutumista koskevaa Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia helmikuussa 2014.
 • (06.09.2013)

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun suositus sukupuoltaan korjaavien henkilöiden opinto- ja tutkintotodistuksista (OKM/8/591/2013, annettu 27.8.2013)

  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja tasa-arvovaltuutettu suosittelevat, että koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, korkeakoulut, tutkintotoimikunnat ja Ylioppilastutkintolautakunta antavat pyydettäessä tutkintotodistukset sekä todistukset opinto- ja tutkintosuorituksista sukupuoltaan korjaaville henkilöille uusilla henkilötiedoilla. Todistukset voidaan antaa uusilla nimitiedoilla jo etunimen muututtua. Todistuksen antaja voi varmistaa nimi- ja/tai henkilötiedot esimerkiksi virkatodistuksesta tai henkilökortista.

 • (31.05.2013)

  Sukupuolen korjaaminen ja opiskelija-asuminen

  Opiskelijajärjestön edustaja kysyi tasa-arvovaltuutetun kantaa siihen, miten sukupuolivähemmistöt ja erityisesti sukupuolen korjaaminen pitäisi ottaa huomioon opiskelija-asuntojen välittämisessä.
 • (27.05.2013)

  Tilaa tasa-arvovaltuutetun uutiset, kolumnit ja lausunnot sähköpostiin

  Voit tilata tasa-arvovaltuutetun

  - tiedotteita
  - kolumneja
  - lausuntoja

  Saat tilaamasi aineistot suoraan sähköpostiisi yksi kerrallaan, heti kun ne julkaistaan.
   Klikkaa tilaukseen

  Toimittajat

  Tasa-arvovaltuutettu lähettää erikseen kutsut lehdistötilaisuuksiin sekä embargo-tiedotteet. Toimittajat voivat tilata nämä osoitteesta tasa-arvovaltuutettu@stm.fi.

RSS