Sisältöön
 
 
 
 • (02.02.2015)

  Puhelinnumeromme muuttuivat 02.02.2015 alkaen

  Tasa-arvovaltuutetun puhelinnumerot muuttuivat 02.02.2015 alkaen siirryttyämme oikeusministeriön hallinnonalalle.

  Vaihde: 0295 666 830

  Juridisen neuvonnan numero: 0295 666 842 (ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-11)

  Tasa-arvovaltuutetun sihteeri: 0295 666 839
  Kirjaamo: puh. 0295 666 840
  Tiedottaja: 0295 666 837
  Neuvoja työpaikkojen tasa-arvosuunnittelusta ja kiintiöistä: 0295 666 838
  Neuvoja koulujen ja oppilaitosten tasa-arvosuunnittelusta: 0295 666 834

 • (19.01.2015)

  Tasa-arvovaltuutettu haastaa koulut mukaan seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön Educa-messuilla 23.-24.1.2015


  Tasa-arvovaltuutettu on mukana opetusalan valtakunnallisilla Educa-messuilla     Helsingin messukeskuksessa 23.-24.1.2014!

  Tule osastollemme 6g84 tutustumaan seksuaalista häirintää käsittelevään
  Ei meidän koulussa
  -opetusmateriaaliimme ja ota haaste vastaan!

   

    Lisätietoja: www.eimeidankoulussa.fi

   

   

   

   


 • (19.01.2015)

  Tasa-arvolain muutokset vahvistettiin

  Tasavallan presidentti on vahvistanut tasa-arvolain muutokset 30.12.2014. Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää.

  Uudistetussa laissa oppilaitoksia koskevia tasa-arvon edistämissäännöksiä on täsmennetty ja laajennettu koskemaan peruskoulutusta antavia oppilaitoksia. Laissa täsmennettiin myös työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja siihen liittyvää palkkakartoitusvelvollisuutta.

  Syrjintäkieltoa selkeytettiin myös niin, että syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se syrjintää kohdannutta henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan syyhyn (ns. läheissyrjintä) ja riippumatta siitä, perustuuko se tosiseikkaan tai oletukseen (ns. oletettu syrjintä). Läheissyrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista eri asemaan esimerkiksi siksi, että hän on raskaana olevan naisen tai transsukupuolisen henkilön perheenjäsen tai ystävä. Olettamaan perustuvaa syrjintää taas olisi esimerkiksi se, että henkilöä ei valita työhön hänen oletetun sukupuolensa perusteella, vaikka käsitys olisikin virheellinen. Näin voisi käydä esimerkiksi silloin, kun henkilön sukupuoli ei käy ilmi hänen nimestään.

  Tasa-arvolain muutokset ovat osa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien kokonaisuudistusta. Lakiuudistuksen yhteydessä syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettiin. Uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimiala kattaa kaikkien syrjintäperusteiden valvonnan. Lautakunta voi antaa kielto- ja velvoitepäätöksiä ja asettaa tehosteeksi uhkasakon. Tasa-arvolain perusteella lautakuntaan voi viedä jatkossakin työelämää koskevia asioita.

  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609

  Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta L1329/2014
  Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta k20141347.pdf (44.8 kt )

 • (17.12.2014)

  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait muuttuvat vuoden 2015 alusta

  Eduskunta hyväksyi 16.12. tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain muuttamista koskevan lakipaketin. Lakiuudistus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Lakiuudistuksen yhteydessä tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta siirtyvät oikeusministeriön hallinnonalalle.

RSS