Yhteydenotto tasa-arvovaltuutettuun

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi. Jos tarvitset juridista neuvontaa asiassasi ja toivot nopeaa vastausta, ota yhteyttä juridisen neuvonnan numeroon:

Juridinen neuvonta: 0295 666 842 (ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-11)

Neuvontanumerosta saat ohjeita, kuinka toimia asiassasi. Jos asiantuntijamme arvioi, että kirjallinen selvitysmenettely syrjinnän selvittämiseksi on tarpeen, saat neuvoja, kuinka kirjallinen yhteydenotto tasa-arvovaltuutetulle kannattaa valmistella. Suosittelemme, että otat yhteyttä neuvontanumeroon ennen kirjallista yhteydenottoa. Tasa-arvovaltuutetun neuvonta on maksutonta.

Tarkista, löytyisikö asiaasi vastaus osiosta Usein kysyttyä.
 

Kirjallinen yhteydenotto yhteydenottolomakkeella

Tasa-arvovaltuutetun puoleen voi kääntyä, kun epäilee syrjintää sukupuolen perusteella.

Voit pyytää tasa-arvovaltuutettua tutkimaan asiaasi täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen. Tasa-arvovaltuutettu harkitsee, onko selvitysmenettely aiheellinen kyseessä olevassa tapauksessa. Selvitysmenettely käynnistetään yleensä, jos kirjallisen yhteydenoton perusteella on aihetta epäillä, että asiassa on toimittu tasa-arvolain vastaisesti.

Tasa-arvovaltuutettu vastaa kaikkiin yhteydenottoihin. Asiointi on maksutonta. Selvitysmenettelyssä tasa-arvovaltuutetun lausunnon voi saada 6-12 kuukauden kuluessa. Asioiden viralliset käsittelykielet ovat suomi ja ruotsi.

Kirjallista yhteydenottoa käsiteltäessä noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621). Lain mukaan salassa pidettäviä ovat aina esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun lausuntoa pyytäneen henkilön terveydentilaa tai sosiaalietuuksia koskevat tiedot.

Syrjintää epäilevän nimi tulee kantelun kohteena olevan tietoon, kun tätä kuullaan selvityksen yhteydessä.
Ennen asian ratkaisua asiakirjojen julkisuus harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Yhteydenottolomake

Täytä alla olevat kohdat huolellisesti. Syrjintää epäilevän tulisi ottaa itse yhteyttä asiassaan. Jos yhteydenoton tekee toisen puolesta, asiamieheltä edellytetään valtakirja. Lomake toimii suojatulla yhteydellä.

Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.

Asian käsittelyn nopeuttamiseksi voit jättää sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron.

Työnantaja/oppilaitos/viranomainen/yritys/muu taho, jota epäilet tasa-arvolain rikkomisesta

Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.

Asia

Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.

Asian käsittely muualla

Onko asia jonkun muun viranomaisen käsiteltävänä, esimerkiksi:

Liitteet: lähetä mahdolliset liitteet postitse alla olevaan osoitteeseen.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteeseen: tasa-arvo@oikeus.fi tai allekirjoitetulla kirjeellä postitse osoitteeseen:

Tasa-arvovaltuutettu, PL 33, 00023 Valtioneuvosto

Kerro viestissäsi yllä olevassa yhteydenottolomakkeessa pyydetyt tiedot.