Erbjudandet "två kvinnor till priset av en" missgynnar män


Två till priset av en

Erbjudandet "två kvinnor till priset av en" missgynnar män

Ett permanent erbjudande där man till exempel erbjuder kvinnor två kryssningar till priset av en missgynnar män på grund av deras kön. 

Det är endast tillåtet att tillhandahålla varor eller tjänster uteslutande eller främst till personer av ett kön, om tillhandahållandet motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. Företagets ekonomiska fördel kan inte anses vara ett sådant berättigat mål.

Eftersom det missgynnar män på grund av deras kön att endast erbjuda kvinnor en kryssning och den inkluderade prisnedsättningen bryter erbjudandet mot jämställdhetslagen.

(Dnr 42/39/03; TAS 137/2008)