Läraren måste känna igen sina egna fördomar. Studiehandledningen ska basera sig på elevens individuella styrkor och intressen, inte på stereotypa antaganden.