Information om jämställdhetsplanerna

Att informera hela personalen om jämställdhetsplaneringen är en lagstadgad skyldighet. Information om planeringen sprids till exempel genom seminarier, interna informationsnät, personaltidningar eller informationsmöten.

I jämställdhetsplanen inkluderas en informationsplan, d.v.s. en plan om hur man ska informera personalen om jämställdhetsplanen och resultaten av dess uppföljning. Man kan även dela information om planens genomförande i personalbokslut eller personalberättelser. Att berätta om hur jämställdheten främjas i dessa medier visar att man har gjort jämställdhetsfrågor till en del av arbetsplatsens normala personalpolitik.