En bättre skola för alla. Jämställdhet och likabehandling i skolan (Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen 2017, pdf)