En bättre skola för alla

Arbetet för jämställdhet och likabehandling i skolan är en kontinuerlig process där alla samarbetar för att skolan ska bli en bättre plats för alla.

Skolan är barnens och ungdomarnas huvudsakliga gemenskap. Skolans skyldighet är att sätta stopp för mobbning och trakasserier och skapa en kultur där alla känner sig trygga och säkra.

Läraren ser till att alla känner att det är roligt och tryggt att vara med. Det är bra att vara medveten om strukturer och sätt att agera kring könsrollerna.

Kontakta oss:

Jämställdhetsombudsmannen

Råd för jämställdhet i skolan: 0295 666 834

Växel: 0295 666 830
E-post:tasa-arvo@oikeus.fi
Internet: www.tasa-arvo.fi/web/sv/skolor-och-laroanstalter
Twitter: www.twitter.com/tasaarvo_news @tasaarvo_news
Facebook: www.facebook.com/tasaarvovaltuutettu
Instagram: www.instagram.com/tasa-arvovaltuutettu @tasaarvovaltuutettu
 

Diskrimineringsombudsmannen

Råd för likabehandling i skolan: 0295 666 800

Växel: 0295 666 800
E-post: yvv@oikeus.fi
Internet: www.syrjinta.fi/web/sv
Twitter: www.twitter.com/yhdenvertaisuus @yhdenvertaisuus
Facebook: www.facebook.com/yhdenvertaisuus
Instagram: www.instagram.com/yhdenvertaisuusvaltuutettu @yhdenvertaisuusvaltuutettu

En bättre skola för alla - Jämställdhet och likabehandling i skolan (pdf)
(Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen, 2017, pdf)