Diskriminering i skolor och vid läroanstalter

Jämställdhetslagen förbjuder läroanstalter och övriga samfund som erbjuder utbildning och undervisning från att missgynna en person på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck

 • vid antagning av studerande
   
 • då de ordnar utbildningen
   
 • då de bedömer studieprestationer
   
 • i läroanstaltens eller samfundets ordinarie verksamhet
   
 • på det sätt som avses i jämställdhetslagens bestämmelse om allmänt diskrimineringsförbud


Läroanstaltens förfarande ska även anses utgöra förbjuden diskriminering om personen utsätts för

 • sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön
   
 • diskriminering på det sätt som avses i jämställdhetslagen på grund av order eller anvisning om diskriminering


Jämställdhetslagens diskrimineringsförbud som gäller läroanstalter berör inte undervisningens innehåll eller ordnandet av utbildningen. Därför har läroanstalten ingen utredningsskyldighet gällande utbildningens struktur, lärokurser, examina eller innehåll.