Diskriminering i det övriga samhället

Jämställdhetslagen kan tillämpas i nästan hela samhället. Undantag är förhållanden mellan familjemedlemmar och övriga privata förhållanden samt verksamhet som berör religionsutövning.

Flera livsområden berörs av särskilda diskrimineringsförbud. Sådana är arbetslivet, läroanstalter, intresseorganisationer eller verksamhet som berör tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (8–8 e § i jämställdhetslagen).

I jämställdhetslagen ingår även ett allmänt förbud mot diskriminering (7 § i jämställdhetslagen). Förbudet kan tillämpas då de särskilda förbuden inte tillämpas.
 

Påföljder av brott mot det allmänna förbudet:

 • Om man bryter mot det allmänna förbudet i jämställdhetslagen tvingas man inte betala gottgörelse, men den som brutit mot förbudet kan på beslut av domstol dömas till att betala en ersättning till den som utsatts för diskriminering i enlighet med skadeståndslagen.
   
 • Jämställdhetsombudsmannen kan föra ärenden gällande brott mot det allmänna förbudet mot diskriminering till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Nämnden kan förbjuda att det diskriminerande förfarandet fortsätter eller upprepas, vid behov vid vite.


Jämställdhetsombudsmannen har granskat följande fall, bland andra, gällande det allmänna förbudet mot diskriminering:

 • städernas praxis vid beslut om utkomststöd att i fall där sökanden är hustrun eller den kvinnliga sambon fatta och skicka ut beslutet i makens namn och betala pengarna till makens konto om inget annat angetts i ansökan
   
 • olika ersättning för osteoporosmedicin för kvinnor och män 
   
 • jämlikhetens förverkligande i screeningundersökningar, då inga screeningundersökningar görs för att hitta prostatacancer, men de används för att hitta bröstcancer och cancer i livmoderhalsen
   
 • olika krav gällande hårets längd och muskelkonditionstest för kvinnor och män som fullgör beväringstjänst eller frivillig värnplikt.