Utlåtanden

Tillbaka

Yrkesbenämningar som hänvisar till det ena könet

Yrkesbenämningar som hänvisar till det ena könet

Jämställdhetsombudsmannen mottar årligen flere förfrågningar där ombudsmannen ombes att undersöka ifall användningen av yrkesbenämningar som hänvisar till det ensa könet bland annat i arbetsannonser strider mot jämställdhetslagen.

På arbetsmarknaden, men även i lagstiftningen, framkommer fortfarande flera yrkesbenämningar som syftar till det ena könet. Detta kan föda och förstärka en uppfattning om att en arbetstagare i detta yrke representerar ett visst kön.

Enligt regeringens proposition till riksdagen gällande jämställdhetslagen konstateras att användandet av en allmänt accepterad yrkesbenämning som hänvisar till det ena könet innebär inte diskriminering i sig. Av denna anledning har jämställdhetsombudsmannen i sina ställningstaganden ansett att användningen till exempel i arbetsannonser av yrkesbenämningar som syftar till det ena könet inte i sig medför diskriminering, förutsatt att det i arbetsannonsen inte uttryckligen framgår att man söker en person av det ena könet.

Jämställdhetsombudsmannen anser dock det viktigt att man på arbetsmarknaderna fortsättningsvis fäster uppmärksamhet vid utvecklandet av yrkesbenämningar på ett sätt att yrkesbenämningarna inte upprätthåller segregerade arbetsmarknader.

(T.ex. Dnr TAS 8/2012; TAS 40/2012; TAS 301/2011; 380/2011)

 

15.02.2012