Utlåtanden

Tillbaka

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen (540/2018) om småbarnspedagogik (dnr 16/010/2019) (TAS 222/2019, utfärdat 19.8.2019)

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen (540/2018) om småbarnspedagogik (dnr 16/010/2019) (TAS 222/2019, utfärdat 19.8.2019)

I propositionen föreslås ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn så att den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid återinförs.

Jämställdhetsombudsmannen understöder den föreslagna ändringen och anser att det är av högsta vikt att den subjektiva rätten till småbarnpedagogik återinförs som en rättighet för alla barn. Ändringen ökar jämställdheten mellan könen och föräldrarnas möjligheter att samordna arbete och privatliv.

16.09.2019