Utlåtanden

Tillbaka

Utlåtande om regeringens propositioner till riksdagen om landskaps-, social- och hälsovårds- och valfrihetsreformerna (RP 15/2017 rd; RP 16/2018 rd) (TAS 169/2018, utfärdat 5.4.2018)

Utlåtande om regeringens propositioner till riksdagen om landskaps-, social- och hälsovårds- och valfrihetsreformerna (RP 15/2017 rd; RP 16/2018 rd) (TAS 169/2018, utfärdat 5.4.2018)

Jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara hördes av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott den 6 april 2018 om regeringens prepositioner till riksdagen om landskaps-, social- och hälsovårds- och valfrihetsreformerna.

I sitt utlåtande konstaterar jämställdhetsombudsmannen att landskaps-, social- och hälsovårdsreformen samt den utvidgning av kundens valfrihet som reformen innebär har betydande konsekvenser för jämställdheten mellan könen.

 

 

05.04.2018