Utlåtanden

Tillbaka

Misstanke om diskriminering på grund av graviditet vid uppsägning av verkställande direktör (TAS 1/2011, utfärdat 28.12.2011)

Misstanke om diskriminering på grund av graviditet vid uppsägning av verkställande direktör (TAS 1/2011, utfärdat 28.12.2011)

Kvinnan som begär ett utlåtande var vårdledig från en uppgift som verkställande direktör när moderbolaget såldes till en ny ägare. Efter ägarbytet bad man kvinnan avbryta sin vårdledighet. På grund av vårdarrangemangen för barnet kunde hon inte gå med på kravet, och därför blev hon uppsagd. Kvinnan som begär ett utlåtande misstänkte att hon hade blivit uppsagd på grund av att hon var familjeldig och inte omedelbart enligt arbetsgivares krav kunde återvända till arbetet. I sin utredning förnekade arbetsgivarföretaget misstanken om diskriminering och meddelade att grunden för uppsägningen hänförde sig till den tidigare kvinnliga verkställande direktörens arbetsfärdigheter.


Jämställdhetslagen kan tillämpas också på verkställande direktörer i den utsträckning det är fråga om att avsluta ett rättsförhållande på ett diskriminerande sätt, till exempel på grund av graviditet, förlossning, föräldraskap eller annan familjevårdsskyldighet. Arbetsgivaren kan i ett fall av denna typ dömas att betala en gottgörelse enligt jämställdhetslagen. Uppsägningen skedde under kvinnans familjeledighet, och därför kan det betraktas som trovärdigt att uppsägningen av verkställande direktören berodde på att familjeldighet togs ut. Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av till exempel familjeledighet, och därför kunde man anta att arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering. Arbetsgivaren har ändå möjlighet att förkasta diskrimineringsantagandet genom att visa att det i detta fall fanns någon annan godtagbar grund till uppsägningen av verkställande direktören.

Jämställdhetsombudsmannen kan i en skriftlig utlåtandeprocess ta ställning till den typ av bevisningsfrågor som kräver till exempel muntlig bevisning. Den egentliga bevisningen läggs fram och frågan om huruvida kvinnan som begär ett utlåtande har diskriminerats på ett sätt som förbjuds i jämställdhetslagen avgörs i samband med att en eventuell gottgörelsetalan mot arbetsgivaren behandlas i tingsrätten.

 

28.12.2011