Nyheter

Tillbaka

Ledig tjänst (ansök senast 21.11.2016): Jämställdhetsombudsmannen

Ledig tjänst (ansök senast 21.11.2016): Jämställdhetsombudsmannen

Information om tjänsten

Jämställdhetsombudsman

ID  25-502-2016

Jämställdhetsombudsmannen övervakar lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ombudsmannen ger råd och anvisningar om frågor som gäller jämställdhetslagen, om diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och om främjandet av jämställdhet mellan könen.

Jämställdhetsombudsmannen är en sjävständig och oberoende myndighet och verkar inom justitietsministeriets förvaltningsområde.

Tjänstens längd: Visstidsanställning, tillträde 1.1.2017. Tidsbegränsad till 31.12.2021.
Beskrivning av tidsbegränsning: Statsrådet utnämner jämställdhetsombudsmannen för högst fem år i sänder.
Arbetstidsform: Annan. Tjänsten som jämställdhetsombudsman är en arbetsgivartjänst
Antal platser: 1
Ansök senast: 21.11.2016  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 

Arbetsbeskrivning:

För de uppgifter som föreskrivs i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) finns det en jämställdhetsombudsman i anslutning till justitieministeriet.

Jämställdhetsombudsmannen ska
1) övervaka att jämställdhetslagen följs och i synnerhet att förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering iakttas,
2) genom initiativ, råd och anvisningar främja syftet med jämställdhetslagen,
3) informera om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis och
4) följa att jämställdhet uppnås på samhällslivets alla områden.

Statsrådet utnämner jämställdhetsombudsmannen för högst fem år i sänder.

Behörighetsvillkor:

Behörighetsvillkor för jämställdhetsombudsmannen är någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).

  Muntliga Skriftliga Förståelse
Finska Utmärkta Utmärkta  
Svenska Nöjaktiga Nöjaktiga  


Vi förväntar oss av dig som söker:

För att uppgiften ska kunna skötas med framgång förutsätts färdigheter att leda och utveckla en omfattande verksamhet, god samarbetsförmåga, interaktions- och organiseringsförmåga samt tillräckliga språkkunskaper.

Löneform:

Nuvarande månadslön är 7 454,52 euro.

Ytterligare upplysningar om jobbet:

Johanna Suurpää
Direktör, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, justitieministeriet
Telefon: 0295 150 534

01.11.2016