Nyheter

Tillbaka

Jämställdhetsombudsmannens kampanj kräver nolltolerans mot diskriminering på grund av graviditet

Jämställdhetsombudsmannens kampanj kräver nolltolerans mot diskriminering på grund av graviditet

Diskriminering på grund av graviditet är ett aktuellt jämställdhetsproblem i arbetslivet som på flera sätt påverkar kvinnors karriärplaner, rättvist uttagande av familjeledighet och unga vuxnas planer på att bilda familj.

– Upp till hälften av alla kontakter vi får kring arbetslivsfrågor rör graviditetsdiskriminering. Situationen har varit densamma i flera års tid. Det visar att en kvinna som är gravid eller familjeledig fortfarande bemöts av okunnighet och gammaldags attityder. Nolltolerans mot graviditets- och familjeledighetsdiskriminering borde skrivas in i jämställdhetsplanen på samtliga arbetsplatser, säger jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara.

Lagen förbjuder entydigt diskriminering av arbetstagare på grund av graviditet eller familjesituation. Trots det är det fortfarande vanligt inom de flesta områden och samtliga sektorer att kännedom om en arbetstagares graviditet påverkar dennes anställning.

I oktober inleder jämställdhetsombudsmannen en kampanj mot graviditetsdiskriminering. Kampanjen visas på Finnkinos teatrar, Rundradions tv-kanaler och på Facebook, Instagram och Twitter under hashtaggen #raskaussyrjintä.

www.raskaussyrjinta.fi finns det kortfattad information om arbetstagarens rättigheter, handlingsanvisningar samt en checklista med goda handlingssätt avsedd för arbetsgivare.

En enkät som jämställdhetsombudsmannen låtit göra visar att diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet ständigt syns i fackförbundens vardag. Av alla förbund som svarade på enkäten angav 46 % att de kontaktas minst varje vecka av medlemmar i frågor som rör graviditets- och familjeledighetsdiskriminering.

En del fackförbund kontaktas flera gånger om dagen. I stora fackförbund, som t.ex. Servicefacket PAM, innebär det årligen över 1 000 kontakter i frågor som rör graviditets- och familjeledighetsdiskriminering.

I kontakterna med jämställdhetsombudsmannen och förbunden syns graviditetsdiskrimineringen oftast genom att arbetstagarens visstidsanställning inte förlängs när graviditeten blivit känd. Diskrimineringen visar sig ofta också när man återvänder från familjeledigheten. Arbetsuppgiften kan ha ”försvunnit” eller ha övergått permanent till en vikarie. Det är även vanligt med diskriminering vid rekrytering. Vid arbetsintervjuer frågar man fortfarande generellt om familjeplanerna, trots att det är förbjudet enligt jämställdhetslagen.

– Diskriminering på grund av graviditet ligger i kärnan av könsdiskriminering. Det ska inte godtas i någon form. En modern arbetsplats ska ha nolltolerans mot det. En bra arbetsgivare förstår bra personalpolitik. Familjeledighetstiden är kort och graviditetstiden ännu kortare. En bra arbetsgivare håller fast vid en bra arbetstagare, säger Maarianvaara.


Arbetstagare, kom ihåg detta!

 • Du har rätt att soka arbete även när du är gravid.
   
 • Arbetsgivaren får inte fråga om dina familjeplaner vid arbetsintervjun och du behöver inte berätta om dem.  Graviditet, familjeledighet eller föräldraskap får inte påverka anställningsbeslutet.
   
 • Din visstidsanställning får inte avslutas i början av familjeledigheten.
   
 • Ingen kan sägas upp på grund av graviditet och en graviditet får inte vara grund för att arbetsavtalet upphör under prövotiden.
   
 • En vikarie får inte ersätta dig efter familjeledigheten.

 

Arbetsgivare, kom ihåg detta!

 • Fokusera på arbetstagarens kompetens.
   
 • Ställ inte lagstridiga frågor. Det är till exempel lagstridigt att fråga om den sökandes familjesituation och -planer. En klok arbetsgivare ställer inte ens indirekt sådana frågor och gör inte antaganden om dem.
   
 • Kom ihåg att graviditet inte är grund för att avtala om visstidsanställning eller förkorta anställningens längd.
   
 • En graviditet får inte påverka arbetstagarens position. Fundera över hur du skulle bemöta den som är gravid, om hon inte skulle vara gravid. Handla enligt detta.
   
 • Graviditet eller familjeledighet är inte grund för att avsluta en anställning. Det här gäller även prövotid.

 

Följ vår chatt på Twitter torsdagen den 5.10. #raskaussyrjintä @tasa-arvo_news @maarianvaara

Kampanjen på nätet: www.raskaussyrjinta.fi

Mer information och intervjuförfrågningar:

informatör Päivi Ojanperä
Jämställdhetsombudsmannens byrå
Tfn 0295 666 837
paivi.ojanpera@oikeus.fi

 

02.10.2017