Nyheter

Tillbaka

Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2018

Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2018

Vid jämställdhetsombudsmannens byrå präglades verksamhetsåret 2018 starkt av arbetet med att framställa en berättelse till riksdagen. Jämställdhetsombudsmannen överlämnade idag sin första berättelse om jämställdhetsläget i Finland till riksdagen i december 2018. De teman som tas upp i berättelsen var jämställdhet i arbetslivet och vid läroanstalterna, diskriminering i arbetslivet, könsminoriteternas ställning, hatretorik och våld mot kvinnor. Jämställdhetsombudsmannen ger i sin berättelse rekommendationer för lagändringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att främja jämställdhet.

Jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara fick i april 2018 i uppdrag av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko att utreda utvecklingen av lönetransparensen i Finland. Rekommendationerna för att utveckla lagstiftning, kollektivavtal och arbetsplatsspecifik praxis var en central del av utredningen.

Den största delen av dem som kontaktar jämställdhetsombudsmannen från arbetslivet gör det på grund av diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet. I början av 2018 inledde jämställdhetsombudsmannen en kampanj Föregångare riktad till arbetsgivarna för att uppmana arbetsgivarna att utveckla god praxis för familjeledigheter och att förhindra diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet. Under de senaste åren har betydlight fler kontaktat jämställdhetsombudsmannen med anledning av diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet. Jämställdhetsombudsmannen kontaktades 2018 betydligt fler gånger i diskrimineringsrelaterade ärenden än 2017.

I årsberättelsen beskrivs i synnerhet fall där jämställdhetsombudsmannen kontaktats av personer som misstänke diskriminering, övervakning av diskrimineringsförbud och främjande av jämställdheten.

Jämställhetsombudsmannens årsberättelse 2018 (pdf):

Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2018

 

05.07.2019