Utlåtanden

Tillbaka

Jämställdhet mellan könen uppnås i hög grad i universitetens lednings- och förvaltningsorgan (TAS 245/2011, utfärdat 23.11.2011)

Jämställdhet mellan könen uppnås i hög grad i universitetens lednings- och förvaltningsorgan (TAS 245/2011, utfärdat 23.11.2011)

Utifrån de utredningar som universiteten har skickat till jämställdhetsombudsmannen ser det ut som om jämställdhet mellan könen uppnås i hög grad i universitetens lednings- och förvaltningsorgan.

På våren 2011 bad jämställdhetsombudsmannen alla universitet som omfattas av universitetslagen om en utredning om könsfördelningen i universitetets lednings- och förvaltningsorgan samt en beskrivning av valprocessen för dessa organ. Jämställdhetsombudsmannen ville utreda hur kvinnor och män är representerade i de nya organen. Enligt jämställdhetslagen är universiteten, i egenskap av utövare av offentlig makt, skyldiga att ha en jämn representation av kvinnor och män i lednings- och förvaltningsorganen. Eftersom varje universitetsgrupp själv väljer styrelseledamöter från universitetsgemenskapen genom val, ska valresultatet respekteras även om slutresultatet inte är en jämn representation av kvinnor och män i organen i fråga.

Utifrån utredningarna ser det ut som om jämställdhet mellan könen uppnås i relativt hög grad i lednings- och förvaltningsorganen för såväl de offentligrättsliga universiteten som stiftelseuniversiteten. I den största delen av universitetsstyrelserna finns det minst 40 procent kvinnor. En tredjedel av rektorerna är kvinnor. Även om valet av universitetsstyrelser och -kollegier är en sammansatt process, verkar det som om regeln om jämn fördelning enligt jämställdhetslagen uppfylls i sammanställningen av universitetens obligatoriska organ.

Ytterligare information:
överinspektör Anne Paasikoski (09) 1607 4463
 

Tabell 1. Sammandrag av sammanställningen av universitetens lednings- och förvaltningsorgan.

a) Självständiga offentligrättsliga institutioner

UNIVERSITET

STYRELSEN
K/M (totalt)

% kvinnor

REKTOR
K/M

KOLLEGIET
K/M (totalt)

% kvinnor

Helsingfors universitet

5/8 (13)

38

0/1

20/30 (50)

40

Östra Finlands universitet

4/6 (10)

40

0/2

11/13 (24)

46

Jyväskylä universitet

3/4 (7)

43

1/0

11/21 (32)

34

Lapplands universitet

5/6 (11)

45

0/1

15/9 (24)

63

Uleåborgs universitet

5/5 (10)

50

0/1

5/15 (20)

25

Tammerfors universitet

6/5 (11)

55

1/0

19/26 (45)

42

Åbo universitet

4/6 (10)

40

0/1

11/19 (30)

37

Vasa universitet

3/6 (9)

33

0/1

5/10 (15)

33

Åbo Akademi

5/5 (10)

50

0/1

10/14 (24)

42

Villmanstrands tekniska universitet

4/5 (9)

44

0/1

2/10 (12)

17

Svenska handelshögskolan

5/5 (10)

50

1/0

6/12 (18)

33

Bildkonstakademin

6/3 (9)

67

0/1

4/7 (11)

36

Sibelius-Akademin

2/5 (7)

29

0/1

5/12 (17)

29

Teaterhögskolan

5/4 (9)

56

1/0

5/7 (12)

42

  b) Universitet i stiftelseform

UNIVERSITET

STYRELSEN
K/M (totalt)

% kvinnor

REKTOR
K/M

DET GEMENSAMMA KOLLEGIALA FÖRVALTNINGSORGANET
K/M (totalt)

 kvinnor %

Aalto-universitet

3/4 (7)

43

1/0

4/15 (19)

21

Tammerfors tekniska universitet

3/4 (7)

43

0/1*

3/7 (10)*

30

* Uppgifterna är tagna från TTY-stiftelsens webbsidor

 

28.11.2011