Utlåtanden

Tillbaka

Första domen gällande diskriminering av en transkönad arbetstagare

Första domen gällande diskriminering av en transkönad arbetstagare

En arbetstagares ställning på arbetsplatsen får inte påverkas på så sätt att arbetstagaren missgynnas på grund av att denna är transkönad.

Helsingfors tingsrätt konstaterade i december 2011 att Finansinspektionen har brutit mot förbudet mot diskriminering av en arbetstagare på grund av att denna är transkönad. Arbetstagaren, som har genomgått en könskorrigering från man till kvinna, får 15 000 euro i gottgörelse för diskriminering. Tingsrätten ansåg att förlängningen av ansökningstiden för expertbefattningarna i samband med Finansinspektionens omstrukturering stod i strid med jämställdhetslagen. I övrigt ansågs inte föreligga någon presumtion för diskriminering i ärendet.

Jämställdhetsombudsmannen gav sitt utlåtande i ärendet redan tidigare i juni 2011.
Sammandrag av utlåtandet: Diskriminering på grund av könskorriering (pdf, 16 kB)                   

31.12.2011