Utlåtanden

Tillbaka

En sjukskötare erbjöds inte längre arbete för viss tid efter att hon meddelat att hon vill bli vårdledig (TAS 274/2015, utfärdat 3.5.2016)

En sjukskötare erbjöds inte längre arbete för viss tid efter att hon meddelat att hon vill bli vårdledig (TAS 274/2015, utfärdat 3.5.2016)

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att en person som arbetat som sjukskötare vid en operationsavdelning diskriminerades på ett i jämställdhetslagen förbjudet sätt, då personen inte längre erbjöds avtal för viss tid efter att hon meddelat om att hon vill fortsätta vara vårdledig efter sin föräldraledighet.

Sjukskötaren hade arbetat som vikarie på operationsavdelningen i fyra och ett halvt år utan avbrott. Under denna tidsperiod hade hon haft åtta arbetsavtal för viss tid på olika grunder. I slutet av 2014 blev hon moderskaps- och föräldraledig och sommaren 2015 meddelade hon arbetsgivaren att hon ännu vill ta ut vårdledighet. Vårdledighet beviljades för fyra dagar, varefter sjukvårdsdistriktet meddelade att det inte längre fanns jobb för sjukskötaren i fråga.

Därefter förlängdes arbetsförhållanden för viss tid för sammanlagt åtta övriga vikarier på operations- och anestesiavdelningen. Sju av vikarierna hade arbetat kortare tid på avdelningen än sjukskötaren som ansökt om vårdledighet, de två nyaste vikarierna i mindre än ett år. Inget av vikariaten hade utlysts, utan erbjöds direkt åt de anställda. Så hade tidigare varit praxis även för den sjukskötare som begärde utlåtandet.

Enligt redogörelserna som jämställdhetsombudsmannen mottagit var det klart att det efter oktober 2015 fanns arbete för flera vikarier på operations- och anestesiavdelningen. Grunderna för vikariaten ger ingen härledning om vem vikariatet sannolikt hade erbjudits till, eftersom grunderna varierade och vikariaten även hade sammanställts på basis av flera olika personers frånvaro. Jämställdhetsombudsmannen anser att det är mycket sannolikt att arbetet för viss tid skulle ha erbjudits den sjukskötare som begärde utlåtandet, om hon hade återvänt till arbetet direkt efter föräldraledigheten och inte meddelat om sin vilja att ta ut vårdledighet i ett år. Det ser därmed ut att uppstå misstanke om diskriminering och för att ogiltigförklara den måste sjukvårdsdistriktet visa att det finns ett annat godtagbart skäl att försätta personen i missgynnsam ställning.

Sjukvårdsdistriktet motiverade situationen med att den anställda inte hade anmält sig som arbetssökande via Kuntarekry. Ett sådant krav hade emellertid aldrig tidigare ställts, tvärtom hade den anställda låtits förstå att hon inte själv behöver oroa sig för fortsatt arbetsavtal. Dessutom motiverade sjukvårdsdistriktet sin praxis för rekrytering av vikarier med att fördela kunskaperna på rätt sätt.

Sjukskötaren som begärde utlåtandet hade dock inte under sina anställningsförhållanden fått någon sådan respons som skulle syfta på brister i arbetet. Hon kunde fungera som både övervakande och instrumenterande skötare vid flera olika operationer. Hon hade haft jouruppgifter sedan 2011 och har enligt egen utsago roterat mellan olika uppgifter och även mellan avdelningar. Att hon är tillgänglig stöds även av att hennes avtal hade förnyats sju gånger i följd i mer än fyra års tid.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att sjukvårdsdistriktet inte i sina utredningar presenterade något annat i jämställdhetslagen förutsatt godtagbart skäl som skulle förklara en förändrad praxis gentemot den anställda.

20.01.2017