Tillbaka

Begränsning av pappors och stödpersoners närvaro på förlossningssjukhus på grund av coronan

Begränsning av pappors och stödpersoners närvaro på förlossningssjukhus på grund av coronan

Begränsningen av pappors och stödpersoners närvaro på förlossningssjukhus på grund av coronan har väckt oro och diskussion. Jämställdhetsombudsmannen har också kontaktats i frågan.

Jämställdhetsombudsmannen har ansett det vara mycket viktigt att mammor och pappor samt deras partner har så jämlika möjligheter som möjligt att delta i barnets liv redan under graviditeten och i samband med förlossningen i hälsovårds- och rådgivningstjänsterna.

Jämställdhetsombudsmannen har emellertid varken sakkunskap eller behörighet att ingripa i hälsovårdsmyndigheternas bedömningar och åtgärder som nu har vidtagits bland annat på mödrapoliklinikerna och förlossningssjukhusen för att bromsa och förhindra spridningen av coronavirus.

15.06.2020