Utlåtanden

Tillbaka

Även kvinnor kan gå till en herrfrisering (TAS 259/2016, utfärdat 14.9.2017)

Även kvinnor kan gå till en herrfrisering (TAS 259/2016, utfärdat 14.9.2017)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda om en herrfrisering hade följt jämställdhetslagen när den vägrade betjäna en kvinnlig kund. Herrfriseringen hade hänvisat till integritet och blyghet som motivering för att endast betjäna män.

Jämställdhetslagen förbjuder inte företagare att erbjuda särskilda frisörstjänster för män och kvinnor. En företagare inom hårbranschen får erbjuda tjänster utifrån sin egen affärsidé, sin yrkeskompetens och de redskap hen har tillgång till. En företagare inom hårbranschen kan därmed erbjuda exempelvis endast herrfrisering. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att en frisör ändå inte kan välja sina kunder utifrån deras kön.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att frisersalongens motiveringar om integritet och blyghet inte kunde tillämpas på hårvårdstjänster. Jämställdhetslagen förutsätter att en företagare inom hårbranschen erbjuder sina tjänster till både kvinnor och män. Därmed kan också en kvinna gå till en herrfrisering. Herrfriseringen hade brutit mot jämställdhetslagen när den vägrade betjäna den kvinnliga kunden.

11.12.2017