Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolakia ja käsittelee vain sukupuolten tasa-arvoa koskevia asioita.

Jos sinua on syrjitty muun kuin sukupuolen perusteella, katso Usein kysyttyä

 

Yhteydenotto tasa-arvovaltuutettuun

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Jos tarvitset juridista neuvontaa asiassasi ja toivot nopeaa vastausta, ota yhteyttä juridisen neuvonnan numeroon:

Juridinen neuvonta: 0295 666 842 (ma-to 9-11 ja 13-15, pe 9-11)

Neuvontanumerosta saat ohjeita, kuinka toimia asiassasi. Tasa-arvovaltuutetun neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. Voit ottaa yhteyttä myös anonyymisti. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja annamme neuvoja juuri sinun tilanteessasi. Asiasi jää vain sinun ja neuvojasi väliseksi.

Jos asiantuntijamme arvioi, että kirjallinen selvitysmenettely syrjinnän selvittämiseksi on tarpeen, saat neuvoja, kuinka kirjallinen yhteydenotto tasa-arvovaltuutetulle kannattaa valmistella. Suosittelemme, että otat yhteyttä neuvontanumeroon ennen kirjallista yhteydenottoa.

Tarkista myös, löytyisikö asiaasi vastaus osiosta Usein kysyttyä.
 

Kirjallinen yhteydenotto

Voit pyytää tasa-arvovaltuutettua tutkimaan asiaasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tasa-arvo(at)oikeus.fi. Tasa-arvovaltuutettu harkitsee, onko selvitysmenettely aiheellinen kyseessä olevassa tapauksessa. Selvitysmenettely käynnistetään yleensä, jos kirjallisen yhteydenoton perusteella on aihetta epäillä, että asiassa on toimittu tasa-arvolain vastaisesti.

Tasa-arvovaltuutettu vastaa kaikkiin yhteydenottoihin. Asiointi on maksutonta. Selvitysmenettelyssä tasa-arvovaltuutetun lausunnon voi saada 6-12 kuukauden kuluessa. Asioiden viralliset käsittelykielet ovat suomi ja ruotsi.Tietosuoja

Kirjallista yhteydenottoa käsiteltäessä noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621). Lain mukaan salassa pidettäviä ovat aina esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun lausuntoa pyytäneen henkilön terveydentilaa tai sosiaalietuuksia koskevat tiedot.

Syrjintää epäilevän nimi tulee kantelun kohteena olevan tietoon, kun tätä kuullaan selvityksen yhteydessä.
Ennen asian ratkaisua asiakirjojen julkisuus harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Tasa-arvovaltuutetun asiakas- ja käsittelytietorekisteriin tallennetaan tasa-arvovaltuutetulle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Huolehdimme tietosuojastasi ja käsittelemme huolellisesti henkilötietojasi. Lisää tietoa tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ja henkilötietojen käsittelystä: tasa-arvovaltuutetun tietosuojaseloste