Typiska diskrimineringsfall


Misstankar om diskriminering av gravida är vanligast i samband med anställning, förlängning av visstidsanställningar eller när man återvänder till arbetet efter familjeledighet. Till exempel i dessa fall kan det vara fråga om diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet:

 • I samband med anställningen frågar man om sökandens familjeplaner eller antal barn
   
 • Om graviditeten är synlig eller på annat sätt framkommer under arbetsintervjun väljs personen inte till uppgiften fast hon skulle vara den mest kompetenta
   
 • Anställningsförhållandet hävs under prövotiden då det kommit fram att personen är gravid, även om hon skött sitt arbete väl
   
 • Löne- och karriärutvecklingen stannar upp för en arbetstagare som ska bli familjeledig, trots att hon lovats bättre lön eller arbetsuppgifter redan innan graviditeten
   
 • En arbetstagare väljs för uppsägning på grund av graviditet eller familjeledighet då man säger upp folk på arbetsplatsen på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl
   
 • En arbetstagare återvänder till arbetet efter sin familjeledighet och upptäcker att hennes arbetsuppgifter "försvunnit" eller att hon ersatts av en vikarie, och hon sägs upp på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl.
   

Diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter riktas särskilt mot kvinnor som har en osäker position på arbetsmarknaden, så som arbetstagare med visstids- eller deltidskontrakt, som är uthyrd arbetskraft eller som arbetar med nolltimmarskontrakt.

Diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter leder till ekonomiska förluster för den som utsätts för denna typ av diskriminering, eftersom de mindre inkomsterna påverkar storleken på den framtida moderskaps- och föräldrapenningen, och rätten till lön för en del av moderskapsledigheten som ingår i de flesta kollektivavtal uteblir också.

Visstids- och deltidsanställda, uthyrd arbetskraft och arbetstagare med nolltimmarskontrakt är i särskilt svag ställning.