Trakasserier i intresseorganisationer

Arbetsmarknadsorganisationers eller andra intressebevakande organisationers förfarande kan anses utgöra förbjuden diskriminering om en person utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön inom intresseorganisationens verksamhet. Intresseorganisationens ansvar börjar emellertid först då de informeras om trakasserierna.

Organisationen är skyldig att vidta åtgärder för att avbryta trakasserierna efter att dess lagstadgade representant gjorts medveten om saken. Förfarandet utgör diskriminering som strider mot jämställdhetslagen om intresseorganisationen och dess behöriga representanter (ordförande, styrelsemedlemmar) inte då vidtar de åtgärder som står till buds för att förhindra trakasserierna.