Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön utgör diskriminering som avses i jämställdhetslagen


Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Med trakasserier på grund av kön avses i jämställdhetslagen någon form av icke önskvärt beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck som inte är av sexuell natur, vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Sexuella trakasserier kan komma till uttryck åtminstone på följande sätt:

 • sexuellt insinuerande gester eller miner
 • oförskämt prat med sexuell underton, oanständiga skämt samt påpekanden eller frågor om figuren, klädseln eller privatlivet
 • pornografiskt material eller brev, e-postmeddelanden, textmeddelande och telefonsamtal med sexuell underton
 • fysisk beröring
 • förslag eller krav på könsumgänge eller annat sexuellt umgänge
 • våldtäkt eller försök till våldtäkt
   

Trakasserier på grund av kön kan komma till uttryck till exempel på följande sätt:

 • nedsättande uttalanden om det andra könet
 • förnedrande av det andra könet
 • mobbning på arbetsplatsen eller i skolan då den baserar sig på den mobbades kön.

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

 • Jämställdhetsombudsmannen kan hjälpa och ge råd om du misstänker diskriminering.
 • Diskriminering i arbetslivet: Om du är medlem i facket, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
   
 • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackets medlemsavgift ingår rätt till juridisk rådgivning.
   
 • Du kan även vända dig till ett offentligt rättsbiträde, en juridisk byrå eller en advokat. Juridiska tjänster måste du oftast betala för. Kontrollera om du har en försäkring som täcker rättegångskostnader.