Jämställdhet i skolor och vid läroanstalter

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering vid läroanstalter på basis av kön, könsidentitet och könsuttryck. Därtill ska utbildningsanordnaren se till att man vid läroanstalterna arbetar systematiskt och planenligt för att främja jämställdheten mellan könen. Läroanstalterna ska även förebygga diskriminering på basis av könsidentitet och könsuttryck.

En bättre skola för alla - Jämställdhet och likabehandling i skolan (pdf)
(Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen, 2017, pdf)

Utlåtanden om diskriminering i skolor och vid läroanstalter