Skillnader tillåtna under en begränsad tid

Enligt motiveringarna i jämställdhetslagen kan löneskillnader i särskilda fall under en begränsad tid bero på organisationssammanslagningar, ibruktagandet av ett nytt lönesystem, nya arbetsuppgifter och marknadsfaktorer som påverkar lönen (se även ovan i fråga om marknadskrafter).