Jämställdhetslagen möjliggör motionssalar, gym och turer som riktas till ett visst kön


Jämställdhetslagen möjliggör gym och gymturer som riktas till ett visst kön

Näringsidkaren kan välja innehållet i tjänsten som hen tillhandahåller och den kundkrets som hen vill bjuda ut sin produkt till om förfarandet inte kränker förbudet mot diskriminering på grund av kön, som garanteras som en grundläggande rättighet och som preciseras i jämställdhetslagen.

Lagen om jämställdhet hindrar inte olika behandling om tillhandahållandet av varor och tjänster uteslutande eller främst till personer av ett kön motiveras av ett berättigat mål, och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

Jämställdhetsombudsmannen har allmänt ansett att man inom motions- och gymverksamheten kan hänvisa till blygselskäl som ett berättigat mål på basis av vilket man kan begränsa männens tillgång till motionssalen eller gymmet under kvinnornas tur. Särskilda kvinnoturer är en lämplig och saklig metod för det här ändamålet. På motsvarande sätt strider ett gym som endast är riktat till kvinnor eller ett område i ett allmänt gym som reserverats för kvinnor inte mot jämställdhetslagen.

Även inom den kommunala motions- och gymverksamheten kan man hänvisa till blygselskäl som ett berättigat mål på basis av vilket man kan begränsa männens tillgång till gymmet under kvinnornas tur. Tack vare turer för enbart kvinnor har man lyckats sänka många kvinnors tröskel att gå på gym, vilket kvinnorna upplevt att de inte velat göra p.g.a. gemensamma turer med män.

Med blygselskäl kan man likväl motivera ordnandet av separata gymturer för enbart män.

Däremot följer gymmets prissättning som baserar sig på kön inte jämställdhetslagen.

Enligt jämställdhetslagen är erbjudanden som enbart riktas till det ena könet endast möjliga då det är fråga om en utmärkelse som ges sällan, och vars värde i pengar är relativt litet. Permanenta rabatter eller förmåner som en näringsidkare, förening eller till exempel ett idrottssällskap endast erbjuder det ena könet följer inte jämställdhetslagen.