Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet

Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet är förbjudet i jämställdhetslagen. Diskrimineringssituationer som gäller graviditet och familjeledigheter berör arbets- och tjänsteförhållandets alla skeden. Dessa situationer är vanligast i samband med anställning, förlängning av visstidsanställningar eller när man återvänder till arbetet efter familjeledighet.

Diskriminering på grund av kön innebär att personer försätts i olika ställning på grund av graviditet, förlossning, föräldraskap eller familjeansvar.

En arbetsgivare får inte vid anställning eller uttagning till utbildning förbigå en person på grund av graviditet, förlossning eller familjeledighet. Det är också förbjudet att på grund av dessa orsaker säga upp en arbetstagare eller begränsa anställningsförhållandets längd eller fortgång. Personer får inte missgynnas på grund av graviditet och familjeledighet vid beslut om lönevillkor eller andra anställningsvillkor.

I praktiken är dessa bestämmelser relevanta framför allt i fråga om anställningsförhållanden för viss tid. En arbetsgivare kan till exempel inte förbigå en arbetssökande på grund av graviditet vid valet av arbetstagare till ett anställningsförhållande för viss tid. Ett anställningsförhållande för viss tid kan inte heller begränsas så att det bara gäller fram till moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten och man får inte låta bli att förnya ett anställningsförhållande för viss tid på grund av graviditet eller familjeledighet när arbetet fortsätter. Man kan anställa en vikarie även för en visstidsanställds familjeledighet.

Utlåtanden om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet

Mer

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

  • Jämställdhetsombudsmannen kan hjälpa och ge råd om du misstänker diskriminering.
  • Diskriminering i arbetslivet: Om du är medlem i facket, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
     
  • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackets medlemsavgift ingår rätt till juridisk rådgivning.
     
  • Du kan även vända dig till ett offentligt rättsbiträde, en juridisk byrå eller en advokat. Juridiska tjänster måste du oftast betala för. Kontrollera om du har en försäkring som täcker rättegångskostnader.