Näringsidkares prissättning får inte vara könsbunden


Barberare, frisersalonger och skönhetsbranschen

Barberares och frisersalongers prissättning får inte vara könsbunden

Jämställdhetslagen hindrar inte företagare från att endast erbjuda barberar- eller frisörtjänster eller från att prissätta sina tjänster enligt arbetsmängden och kvaliteten. Jämställdhetslagen kräver inte heller att företagaren ska vidareutbilda sig eller skaffa nya arbetsredskap. Jämställdhetslagen kräver endast att en barberar- eller frisörföretagare erbjuder sina tjänster till båda könen, och att tjänstens pris baserar sig på den behandling som görs på kundens hår, och inte på vilket kön kunden har.

Kvinnors hårbehandlingar är ofta mer professionellt krävande, men detta är inte alltid fallet. Därför berättigar inte de genomsnittliga skillnaderna i behandlingen av kvinnors och mäns hår till att basera prissättningen på kundens kön.

Godtagbara prissättningsgrunder är till exempel den tid som använts, arbetets professionella kravnivå eller typen och mängden medel som använts. Då tiden används som grund för prissättningen avser detta den tid som de facto lagts på behandlingen, inte olika genomsnittstider för kvinnor och män.

(Jämställdhetsombudsmannens meddelande 22.4.2010)

Tillhandahållande av skönhetstjänster på basis av kön

Principen för lika behandling kräver inte att man alltid måste erbjuda män och kvinnor samma förutsättningar. Förutsättningen är att man inte erbjuder tjänster på ett mer fördelaktigt sätt till kunder av det ena könet.

Gällande kulturell praxis eller blygselskäl kan enligt jämställdhetslagen vara godtagbara motiveringar för olika behandling.

I skönhetsbranschen kan man hänvisa till blygselskäl som ett berättigat mål på basis av vilket man inte kan kräva att kvinnor som arbetar inom branschen utan sitt samtycke ska vara tvungna att utföra vissa skönhetsbehandlingar som förutsätter att det motsatta könets intima områden blottas. Därmed kan en kvinna som arbetar inom skönhetsbranschen vägra att utföra vissa skönhetsbehandlingar på män som kräver att kunder av motsatt kön blottar sina intima områden.

(TAS 316/2008; TAS 359/2013)