Antagning av studerande

Jämställdhetslagen förbjuder att missgynna en person vid antagning av studerande på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, graviditet eller förlossning. I samband med antagning av studerande är det alltså i regel förbjudet att fråga en person som ansöker om studieplats om graviditet, planer att bilda familj eller familjeansvar.

I samband med antagning av studerande ska läroanstalten endast behandla sådan information som är nödvändig med tanke på studierna och antagningen av studerande. Nödvändig information är främst sådan information som visar sökandens kompetens och lämplighet för de studier som denne ansöker till.

Jämställdhetslagens diskrimineringsförbud gäller förutom läroanstalter även alla de personer och instanser som deltar i antagningen av studerande. Utbildningsanordnarna och läroanstalterna ska se till att de som deltar i antagningen av studerande har tillräcklig kunskap om jämställdhetslagen och dess inverkan på urvalsprocessen.