Tasa-arvon edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen tulee edistää kaikessa toiminnassaan sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
 

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus on lisäksi huolehtia siitä, että sen hallinnoimissa oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjä on vastuussa siitä, että oppilaitoksissa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ennaltaehkäistään sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.

Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävässä tasa-arvoa edistävässä työssä tulee kiinnittää eritystä huomiota oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, opintosuoritusten arviointiin, oppimiseroihin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Lisäksi sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy tulee ottaa huomioon oppilaitoksessa tehtävää suunnitelmallista työtä valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kerrotaan perustietoa sukupuolen moninaisuudesta.

Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus
(STM, 2015)

Icon

Kysely seksuaalisen häirinnän yleisyydestä omassa oppilaitoksessa

Icon

Pysäytä seksuaalinen häirintä koulussa!

Ei meidän koulussa on tasa-arvovaltuutetun oppimateriaali seksuaalista häirintää vastaan. Aineisto sopii yläkoulun, lukion ja ammattioppilaitosten tunneille. Aineistoon kuuluu

  • Lyhytelokuva (2 min)
  • Valmis oppituntikokonaisuus: nuoria puhutteleva visuaalinen esitys keskustelun pohjaksi (oppituntiprezi)
  • Ohjeistus opettajalle -opas (pdf)
  • Kysely seksuaalisen häirinnän yleisyydestä omassa koulussa

www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

Klikkaa kuvaa ja katso lyhytelokuva
Ei meidän koulussa (2  min)