Syrjinnän ennaltaehkäiseminen viranomaisten toiminnassa

Tasa-arvolain (6 c §) mukaan viranomaisen tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Velvoite koskee myös kuntien, maakuntien ja valtion järjestämiä palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai liikuntapalveluja. Syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi julkisten palvelujen tarjonnassa tulee ottaa huomioon se, että palvelu on järjestetty myös sukupuolivähemmistöön kuuluvia ajatellen.

Tasa-arvolaki, viranomaiset ja sukupuolen moninaisuus
(STM, 2015)

Icon