Syrjinnän ennaltaehkäiseminen työpaikoilla

Työnantajan velvollisuus ennaltaehkäistä syrjintää

Tasa-arvolaissa (6 c §) todetaan, että työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä velvoite tulee ottaa huomioon tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä.

 

Tasa-arvolaki, työpaikat ja sukupuolen moninaisuus
(STM, 2015)

Icon