Tarjous "kaksi naista yhden hinnalla" asettaa miehet epäedullisempaan asemaan


Kaksi yhden hinnalla

Tarjous kaksi naista yhden hinnalla asettaa miehet epäedullisempaan asemaan

Jatkuvasti voimassa oleva tarjous, jossa naisille tarjotaan esimerkiksi kaksi risteilyä yhden hinnalla, asettaa miehet epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella. 

Tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti vain toisen sukupuolen edustajille on sallittua vain, jos menettely on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin. Yrityksen taloudellisia etuja ei voida pitää tarkoitetun kaltaisena oikeutettuna tavoitteena.

Koska risteilyn ja siihen sisältyvän hinnanalennuksen tarjoaminen vain naisille asettaa miehet naisia epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella, on tarjouksen tasa-arvolain vastainen.

(Dnro 42/39/03; TAS 137/2008)