Miesten asevelvollisuus

Se, että asevelvollisuus on säädetty ainoastaan miehille, koetaan usein epätasa-arvoiseksi. Tasa-arvolakia säädettäessä eduskunta on halunnut jättää asevelvollisuuden tasa-arvolain ulkopuolelle ja säätää asevelvollisuudesta asevelvollisuuslaissa. Siksi tasa-arvolaissa todetaan, että asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille ei ole pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä. Tämä ei kuitenkaan oikeuta kohtelemaan miehiä eriarvoisesti asevelvollisuuden vuoksi.

Tasa-arvovaltuutettu on saanut yhteydenottoja miehiltä, jotka epäilevät tulleensä syrjityksi varusmiespalveluksen vuoksi esimerkiksi opinnoissaan, työelämässä ja hakiessaan luottoa.