Sukupuoli ei saa vaikuttaa vakuutusten hintoihin


Vakuutukset

Sukupuoli ei saa vaikuttaa kuluttajille myönnettävien vakuutusten hintoihin. Euroopan unionin tuomioistuin antoi asiaa koskevan ennakkopäätöksen maaliskuussa 2011. Päätöksessä todetaan, että kuluttajille myönnettävien vakuutusten sukupuoleen perustuvan hinnoittelun on loputtava 21. joulukuuta 2012 mennessä.

Miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla koskeva direktiivi antoi Euroopan unionin jäsenvaltioille mahdollisuuden poiketa direktiivistä vakuutusten hinnoittelussa. Ehtona kuitenkin oli, että vakuutusmaksujen pohjana olevat vakuutusmatemaattiset tiedot ja tilastot olivat luotettavia, säännöllisesti ajantasaistettuja ja yleisesti saatavilla. Suomi hyödynsi tätä mahdollisuutta.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi jo kyseistä direktiiviä valmisteltaessa, että sukupuolta ei tulisi lainkaan käyttää laskentatekijänä ja että vakuutusten hinnoittelun tulisi olla sama miehille ja naisille.

Suomessa on edelleen ennen 21. joulukuuta 2012 myönnetyissä vakuutuksissa sallittua käyttää sukupuolta vakuutusmatemaattisena laskentatekijänä. Tämän päivämäärän jälkeen kuluttajille myönnetyissä vakuutuksissa sukupuolta ei saa enää käyttää vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa.

(Tasa-arvovaltuutetun tiedote 8.6.2011)