Erityisen heikossa asemassa ovat määräaikaiset, osa-aika- ja vuokratyötä tekevät sekä nollasopimustyöntekijät

Tyypilliset syrjintätilanteet

Tyypillisimmät syrjintäepäilyt liittyvät työhönottoon, määräaikaisten työsopimusten jatkamiseen ja perhevapaalta palaamiseen. Esimerkiksi näissä tilanteissa saattaa olla kyse syrjinnästä raskauden tai perhevapaan perusteella.

 • Työhönotossa kysytään hakijan perhesuunnitelmia ja lasten lukumäärää
   
 • Jos raskaus näkyy tai tulee muuten esille työhaastattelussa, henkilöä ei valita tehtävään, vaikka hän olisi pätevin
   
 • Koeaikana työsuhde puretaan raskauden selvittyä, vaikka henkilö olisi hoitanut työnsä hyvin
   
 • Perhevapaalle jäämässä olevan työntekijän palkka- ja urakehitys pysähtyy, vaikka hänelle olisi ennen raskautta jo luvattu parannuksia palkkaan tai työtehtäviin
   
 • Työntekijä valikoituu irtisanottavaksi raskauden tai perhevapaan vuoksi, kun työpaikalla vähennetään väkeä tuotannollisista tai taloudellisista syistä
   
 • Perhevapaalta palaavan työntekijän työtehtävät ovat "kadonneet" tai työntekijä on korvattu sijaisella, ja hänet irtisanotaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
   

Syrjintä raskauden ja perhevapaiden perusteella kohdistuu erityisesti epävarmassa työmarkkinatilanteessa oleviin naisiin, kuten määräaikaisina, osa-aikaisina, vuokratyössä tai nollasopimuksilla työskenteleviin työntekijöihin.

Raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä aiheutuu sen kohteeksi joutuvalle taloudellisia menetyksiä, kun vähentyneet tulot vaikuttavat tulevan äitiys- ja vanhempainrahan suuruuteen ja myös useimmissa työehtosopimuksissa oleva oikeus palkalliseen äitiysvapaan osaan jää saamatta.