Kirjallinen yhteydenotto yhteydenottolomakkeella

Tasa-arvovaltuutetun puoleen voi kääntyä, kun epäilee syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Voit pyytää tasa-arvovaltuutettua tutkimaan asiaasi täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen. Tasa-arvovaltuutettu harkitsee, onko selvitysmenettely aiheellinen kyseessä olevassa tapauksessa. Selvitysmenettely käynnistetään yleensä, jos kirjallisen yhteydenoton perusteella on aihetta epäillä, että asiassa on toimittu tasa-arvolain vastaisesti.

Tasa-arvovaltuutettu vastaa kaikkiin yhteydenottoihin. Asiointi on maksutonta. Selvitysmenettelyssä tasa-arvovaltuutetun lausunnon voi saada 6-12 kuukauden kuluessa. Asioiden viralliset käsittelykielet ovat suomi ja ruotsi.

Tietosuoja

Kirjallista yhteydenottoa käsiteltäessä noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621). Lain mukaan salassa pidettäviä ovat aina esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun lausuntoa pyytäneen henkilön terveydentilaa tai sosiaalietuuksia koskevat tiedot.

Syrjintää epäilevän nimi tulee kantelun kohteena olevan tietoon, kun tätä kuullaan selvityksen yhteydessä.
Ennen asian ratkaisua asiakirjojen julkisuus harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Tasa-arvovaltuutetun asiakas- ja käsittelytietorekisteriin tallennetaan tasa-arvovaltuutetulle säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.  Huolehdimme tietosuojastasi ja käsittelemme huolellisesti henkilötietojasi. Lisää tietoa tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ja henkilötietojen käsittelystä: tasa-arvovaltuutetun tietosuojaseloste

Yhteydenottolomake

Täytä alla olevat kohdat huolellisesti. Syrjintää epäilevän tulisi ottaa itse yhteyttä asiassaan. Jos yhteydenoton tekee toisen puolesta, asiamieheltä edellytetään valtakirja. Lomake toimii suojatulla yhteydellä.

Selvityksen pyytäjä

Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.

Asian käsittelyn nopeuttamiseksi voit jättää sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron.

Työnantaja/oppilaitos/viranomainen/yritys/muu taho, jota epäilet tasa-arvolain rikkomisesta

Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.

Asian käsittely muualla

Onko asia jonkun muun viranomaisen käsiteltävänä, esimerkiksi:

Liitteet