Työnantaja, testaa asenteesi:
Miten kohtelisit työnhakijaa/työntekijää, jos hän ei olisi raskaana tai perhevapaalla?

Työnantajan velvollisuudet

Työhönotto

 • Haastattelussa tai työhönottolomakkeessa ei saa kysyä työnhakijan raskaudesta, perheenperustamissuunnitelmista tai vanhemmuudesta.
   
 • Työsuojelun kannalta tarpeelliset toimenpiteet selvitetään vasta sen jälkeen, kun työntekijä on valittu.
   
 • Työsopimuslain mukaan raskaudesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kk ennen äitiysvapaan aiottua alkamisaikaa.
   
 • Työhönottopäätöksen pitää perustua pätevyyteen. Työhönottopäätökseen ei saa vaikuttaa
    
  • hakijan raskaus
  • se, että hänellä on lapsia  
  • se, että hän on perhevapaalla tai aikoo jäädä tulevaisuudessa perhevapaalle.
    

Tämä koskee myös määräaikaisia työsuhteita.

 • Työsuhdetta ei saa rajata kestämään vain äitiys- tai perhevapaan alkuun eikä raskaus tai vanhemmuus saa muutenkaan vaikuttaa työsuhteen pituuteen.
   

Työssä

 • Raskaus on epäasiallinen ja laissa kielletty peruste työsopimuksen purkamiseen koeajalla.
   
 • Työntekijän määräaikaisen työsuhteen jatkamiseen tai vakinaistamiseen ei saa vaikuttaa se, että hän on raskaana tai perhevapaalla.
   
 • Kun työntekijä tulee raskaaksi tai ilmoittaa jäävänsä perhevapaalle, häntä ei saa syrjiä esimerkiksi tehtävien jaossa, palkkauksessa, uralla etenemisessä tai koulutukseen pääsyssä.
   
 • Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden tai perhevapaan takia.
   
 • Perhevapaalla oleva työntekijä pitää ottaa huomioon samalla tavalla kuin muutkin työntekijät, jos työpaikalla tapahtuu esimerkiksi organisaatiomuutoksia.


Työhönpaluu

 • Perhevapaan aikana työntekijää ei saa irtisanoa taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ellei työnantajan toiminta lakkaa kokonaan.
   
 • Perhevapaalta palaavalla työntekijällä on ensisijaisesti oikeus jatkaa entisissä työtehtävissään.
   
 • Häntä ei saa vaihtaa sijaiseen tai toiseen työntekijään, vaikka työnantaja pitäisi tätä pätevämpänä.