Sukupuolta korjaavat tarvitsevat uudet työ- ja opintotodistukset

Tasa-arvovaltuutetun ja työsuojeluviranomaisten suositus

annettu 15.06.2010

Työ- ja opintotodistukset on tärkeä uusia sukupuolta korjattaessa, niin että ne vastaavat henkilön uutta nimeä ja henkilötunnusta.

Vanhojen todistusten käyttäminen altistaa sukupuoltansa korjaavat henkilöt työnhaussa ja opiskelemaan pyrkiessä tasa-arvolaissa kielletylle syrjinnälle ja loukkaa heidän yksityisyyttään.

Tasa-arvovaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset suosittelevat, että työnantajat antavat sukupuoltansa korjaaville henkilöille uudet työtodistukset heidän uusilla henkilötiedoillaan. Työnantaja voi varmistaa henkilötiedot esimerkiksi virkatodistuksesta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru, p. 0295666835

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja tasa-arvovaltuutettu ovat antaneet 27.8.2013 vastaavan suosituksen sukupuoltaan korjaavien henkilöiden tutkinto- ja opintotodistusten uusimisesta.