Muista tiedottaa tasa-arvosuunnitelmasta koko henkilöstölle


Tasa-arvosuunnitelmista tiedottaminen

Tasa-arvosuunnittelusta tiedottaminen koko henkilöstölle on lakisääteinen velvollisuus. Suunnittelusta tiedotetaan esimerkiksi seminaareissa, sisäisissä tietoverkoissa, henkilöstölehdissä tai tiedotustilaisuuksissa.

Tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetään tiedotussuunnitelma eli suunnitelma siitä, millä tavalla tasa-arvosuunnitelmasta ja seurannan tuloksista tiedotetaan henkilöstölle. Suunnitelman toteutumisesta voidaan tiedottaa myös henkilöstötilinpäätöksissä ja henkilöstökertomuksissa. Tasa-arvon edistymisen kuvaaminen niissä osoittaa, että työpaikalla tasa-arvokysymykset on otettu osaksi normaalia henkilöstöpolitiikkaa.