Syrjintä kouluissa ja oppilaitoksissa

Tasa-arvolaki kieltää oppilaitoksia sekä muita koulutusta ja opetusta järjestäviä yhteisöjä asettamasta henkilöä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella muita epäedullisempaan asemaan

 • opiskelijavalinnoissa
   
 • opetusta järjestettäessä
   
 • opintosuoritusten arvioinnissa
   
 • oppilaitoksen tai yhteisön muussa varsinaisessa toiminnassa
   
 • tasa-arvolain yleistä syrjintäkieltoa koskevassa säännöksessä tarkoitetulla tavalla


Oppilaitoksen menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä myös, jos henkilö joutuu

 • seksuaalisen häirinnän tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi
   
 • syrjintäkäskyn tai -ohjeen johdosta syrjityksi tasa-arvolaissa tarkoitetulla tavalla


Tasa-arvolain oppilaitoksia koskeva syrjinnän kielto ei koske opetuksen sisältöä tai koulutuksen järjestämistä. Oppilaitoksella ei siten ole koulutuksen rakennetta, oppimääriä, tutkintoja tai niiden sisältöä koskevaa selvitysvelvollisuutta.