Syrjintä hinnoittelussa ja tavaroiden ja palveluiden saatavuudessa

Elinkeinonharjoittajien käyttämä hinnoittelu ei saa perustua asiakkaan sukupuoleen. Esimerkiksi parturi- tai kampaamoyrittäjä voi tarjota asiakkailleen oman liikeideansa ja ammattiosaamisensa mukaista palvelua, mutta palvelujen hinnoittelu ei saa perustua asiakkaan sukupuoleen, vaan sen tulee perustua kulloinkin tehtävään toimenpiteeseen. Myöskään kuluttajille tarjottavien vakuutusten hinnoittelussa ja etuuksissa ei saa olla sukupuoleen perustuvia eroja eikä asumispalveluja saa yleensä tarjota sukupuolen mukaan.

Tarkoituksena ei ole estää kaikkea erilaista kohtelua, vaan selkeästi epäoikeudenmukainen erilainen kohtelu. Muun muassa arvoltaan vähäiset äitien- ja isänpäivän tai naistenpäivän tarjoukset ovat mahdollisia, samoin urheiluseurojen tai muiden yhdistysten vain toiselle sukupuolelle tarjoamat tilapäiset, pienet alennukset. Sen sijaan esimerkiksi eri hintainen kausikortti miehille ja naisille olisi tasa-arvolain vastaista.

Tavaroiden ja palveluiden tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on kuitenkin sallittua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uhrien suojelu sukupuoleen liittyvältä väkivallalta, yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt tai urheilutoiminnan järjestäminen.

Hyvitys

Tasa-arvolakia rikkonut tavaran tai palvelujen tarjoaja voidaan tuomioistuimessa tuomita suorittamaan syrjitylle vähintään 3470 euron suuruinen hyvitys. Hyvitystä määrättäessä otetaan kuitenkin aina huomioon muun muassa syrjinnän laatu, laajuus ja kesto.

Hyvitystä voidaan alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan, jos tämä on kohtuullista, kun otetaan huomioon rikkojan taloudellinen asema ja pyrkimykset estää tai poistaa menettelyn vaikutukset sekä muut olosuhteet.

Epäiletkö syrjintää?

  • Ota yhteyttä tavaran tai palvelun tarjoajaan, jotta tällä on mahdollisuus korjata menettelynsä.
     
  • Voit kysyä neuvoa tasa-arvovaltuutetulta, jos epäilet tulleesi syrjityksi.