Syrjintä kouluissa ja oppilaitoksissa

Tasa-arvolaki kieltää oppilaitoksia sekä muita koulutusta ja opetusta järjestäviä yhteisöjä asettamasta henkilöä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella muita epäedullisempaan asemaan

 • opiskelijavalinnoissa
   
 • opetusta järjestettäessä
   
 • opintosuoritusten arvioinnissa
   
 • oppilaitoksen tai yhteisön muussa varsinaisessa toiminnassa
   
 • tasa-arvolain yleistä syrjintäkieltoa koskevassa säännöksessä tarkoitetulla tavalla


Oppilaitoksen menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä myös, jos henkilö joutuu

 • seksuaalisen häirinnän tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi
   
 • syrjintäkäskyn tai -ohjeen johdosta syrjityksi tasa-arvolaissa tarkoitetulla tavalla


Tasa-arvolain oppilaitoksia koskeva syrjinnän kielto ei koske opetuksen sisältöä tai koulutuksen järjestämistä. Oppilaitoksella ei siten ole koulutuksen rakennetta, oppimääriä, tutkintoja tai niiden sisältöä koskevaa selvitysvelvollisuutta.

Hyvitysseuraamuksen alaista syrjintäkieltoa ei sovelleta perusopetuslaissa tarkoitettuihin opetuksen järjestäjiin ja kouluihin.