Syrjinnän ennaltaehkäiseminen viranomaisten toiminnassa

Tasa-arvolain (6 c §) mukaan viranomaisen tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvolaki, viranomaiset ja sukupuolen moninaisuus
(STM, 2015)

Icon