Syrjinnän ennaltaehkäiseminen oppilaitoksissa

Tasa-arvolaki (6 c §) velvoittaa koulutuksen järjestäjiä ennaltaehkäisemään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa häirintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä velvoite tulee ottaa huomioon oppilaitoksen toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä.