Ravintolan on kohdeltava asiakkaitaan tasa-arvoisesti


Ravintolan asiakkaana

Ravintoloitsija voi syyllistyä tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään palvellessaan nais- ja miesasiakkaita sukupuolen perusteella eri tavalla taikka eri ehdoin.

Ravintolan sisäänpääsy

Menettely, jossa miehiltä peritään sisäänpääsymaksu samanaikaisesti, kun naiset pääsevät ravintolaan ilmaiseksi tai jossa kaksi naista pääsee ravintolaan yhden hinnalla, on tasa-arvolain vastainen, koska menettely asettaa miehet naisia epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella.

Vastaavasti myös eri ikärajojen asettaminen naisille ja miehille sisäänpääsyn edellytyksenä on tasa-arvolain vastaista.
 

Laukkujen jättäminen vaatesäilytykseen

Ravintolalla on oikeus asiallisin perustein rajoittaa asiakkaiden laukkujen viemistä ravintolatiloihin esimerkiksi turvallisuus- tai järjestyksenpidollisista syistä. Rajoitusten tulee kuitenkin kohdistua naisiin ja miehiin tasa-arvoisella tavalla.

Näin ollen myös miesten tulee saada pitää mukanansa ravintolatiloissa vastaavan kokoiset laukut kuin mitä naisten osalta sallitaan. Naisia ja miehiä tulee kohdella samalla tavalla myös esimerkiksi laukkujen sisältöä tarkastettaessa.

(TAS 284/2008; TAS 8/2013; TAS 284/2013; TAS 23/2009; TAS 291/2013)