Raskaus ja opinto-oikeuden säilyminen

Opiskelijaa ei saa asettaa raskauden, äitiys- tai isyysvapaiden tai perheenhuoltovelvollisuuksien vuoksi epäedullisempaan asemaan opinto-oikeudesta tai opintojen kestosta päätettäessä. Opiskelijan tulee voida pitää opiskelupaikkansa raskaudesta ja synnytyksestä johtuvan poissaolon vuoksi, eikä hänen tulisi joutua hakemaan samaa koulutuspaikkaa uudestaan voidakseen jatkaa opintoja. Oppilaitoksen tulee tarjota vanhempainvapaalle jäävälle opiskelijalle mahdollisuutta lykätä opintoja ja jatkaa opiskelua myöhempänä ajankohtana.

Oppilaitoksen menettelyä ei voitaisi sen sijaan pitää tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, mikäli se ei enää pystyisi tarjoamaan perhevapaalta palaavalle koulutusta siitä syystä, ettei oppilaitos enää lainkaan järjestä kyseistä koulutusta, jota suorittamaan henkilö on saanut opiskelupaikan.