Rajoitetun ajan sallitut erot

Tasa-arvolain perustelujen mukaan palkkaerot voivat erityisestä syystä ajallisesti rajoitetun ajan johtua organisaatioiden yhdistämisestä, uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, tehtävien muuttumisesta ja palkkaan vaikuttavista markkinatekijöistä (markkinavoimien osalta ks. myös edellä).