Pienet ja vain naisista/ miehistä koostuvat työntekijäryhmät

Yksittäisten työntekijöiden palkat eivät saa käydä ilmi tasa-arvosuunnitelmasta. Jos työntekijäryhmään kuuluu niin vähän työntekijöitä, ettei ryhmän palkkaa voida ilmoittaa paljastamatta samalla yksittäisten työntekijöiden palkkoja, nämä työntekijät tulee sisällyttää mahdollisimman samaa tai samanarvoista työtä tekevään työntekijäryhmään.

Ryhmien yhdistäminen voi johtaa siihen, että samaan ryhmään voi kuulua vaativuudeltaan varsin erilaista työtä tekeviä työntekijöitä. Tämä asettaa suurempia vaatimuksia palkkaerojen syiden ja niiden hyväksyttävyyden arvioimiselle. Pienten ryhmien kohdalla mahdollisten palkkaerojen selvittäminen ja niiden syiden arviointi on helpompaa niillä työpaikoilla, joissa palkkakartoituksen tekemiseen osallistuvat työntekijöiden edustajat voivat kartoituksen tekovaiheessa saada käyttöönsä työntekijäkohtaiset palkkatiedot.

Jos jossain työntekijäryhmässä on vain naisia tai miehiä, heidän osaltaan voidaan arvioida, asettuuko työntekijäryhmän palkkaus kokonaisuudessaan oikealle vaativuustasolle verrattaessa sitä sellaisen/sellaisten työntekijäryhmien palkkaukseen, jossa on myös vastakkaista sukupuolta olevia työntekijöitä. Samoin olisi syytä arvioida, kohdellaanko työntekijäryhmää tasa-arvoisesti palkanlisien suhteen.